27 ก.ค. 2021

ขอเชิญร่วมโครงการสัมมานาออนไลน์ “เส้นทางสายวิชาชีพนิเทศศาสตร์”

ในงานสัมมนาออนไลน์ “การใช้อุปกรณ์ในงานนิเทศศาสตร์เพื่อการประชาสัมพันธ์” 27 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น. ผ่านโปรแกรม Zoom รายละเอียดตามลิงก์ข้างล่างนี้

หัวข้อที่ 1 “การใช้อุปกรณ์ในงานนิเทศศาสตร์เพื่อการประชาสัมพันธ์”

วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564 Topic เวลา 13.00 – 16.00 น. ผ่านโปรแกรม Zoom 1) Link ลงทะเบียน: https://forms.gle/LUw3sN91LufbtHUA72) Link เข้าร่วมสัมมนา: https://zoom.us/j/91262290082…Meeting ID: 912 6229 0082Passcode: 375135จัดโดย นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ (กลุ่มเรียน 61074.221 การประชาสัมพันธ์) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 099 342 9545 หัวหน้าโครงการ)

หัวข้อที่ 2 “เส้นทางสายวิชาชีพนิเทศศาสตร์: งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน”

วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.00 – 16.00 น. ผ่านโปรแกรม Zoomร เวลา 9.00 – 16.00 น. ผ่านโปรแกรม Zoom1) Link ลงทะเบียน: https://forms.gle/LUw3sN91LufbtHUA72) Link เข้าร่วมสัมมนา: https://zoom.us/j/92701530448…Meeting ID: 927 0153 0448Passcode: 814067จัดโดย นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ (กลุ่มเรียน 61074.221 การประชาสัมพันธ์) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 099 342 9545 หัวหน้าโครงการ)