09 Jul 2021

สำนักศิลปะฯ มรส. ชูประวัติศาสตร์-วัฒนธรรมวิธีการย้อมไหมโบราณ ยืน 1 ไม่เป็นรองใคร

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “มรดกสิ่งทอสุราษฎร์ธานี” ย้อมไหมด้วย “แกแล” และ

อ่านต่อ

09 Jul 2021

ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค คณะนิติศาสตร์ มรส. พร้อมเป็นศูนย์กลางการประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นที่

(9 กรกฎาคม 2564)คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ได้จัดตั้งศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560 ณ

อ่านต่อ

09 Jul 2021

AIC จัดอบรม “การพัฒนาการตลาดและการส่งเสริมการขาย” สู่ยุค New Normal

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องบานบุรี อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้มีการจัดอบรมโครงการ

อ่านต่อ

07 Jul 2021

อว. จัดโควตาวัคซีน AZ สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ แก่บุคลากร ม.ราชภัฏสุราษฎร์ฯ จำนวน 480 โดส รอบที่ 1

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ณ หน่วยบริการฉีดวัคซีนห้างสรรพสินค้าสหไทย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี บุคลากรทางการศึกษา

อ่านต่อ

04 Jul 2021

มรส.ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี

วันนี้(4 ก.ค.64) ที่โครงการจุฬาภรณ์พัฒนา 8 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี นำโดยผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี

อ่านต่อ

02 Jul 2021

AIC จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากข้าวพันธุ์พื้นเมืองและข้าวไร่

มื่อวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2564 ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากข้าวพันธุ์พื้นเมืองและข้าวไร่

อ่านต่อ

02 Jul 2021

อธิการบดี ม.ราชภัฏสุราษฎร์ฯ นำทีมบุคลากรฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 หวังสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ลดความเสี่ยงสู่การปฎิบัติงานโดยเร็วที่สุด

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) โดย ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี นำทีมคณาจารย์ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด

อ่านต่อ

30 Jun 2021

วารสาร วจก. มรส. เลื่อนขั้น TCI 1

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยการขับเคลื่อนของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุมาน จันทวงศ์

อ่านต่อ