25 Mar 2021

รก.อธิการบดี มรส. รับมอบเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดี

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ 1 มีพิธีมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ”

อ่านต่อ

25 Mar 2021

มูลนิธิ ณ ภาฯ ร่วม มรส. ลงพื้นที่หวังชูสมุนไพรขมิ้นชัน-จันทน์กะพ้อ ส่งเสริมการปลูกพร้อมดันมาตรฐาน อย. ขอ GI วิเคราะห์ทางเคมีให้เป็นที่ยอมรับระดับสากลต่อยอดประโยชน์เชิงพาณิชย์

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 มูลนิธิ ณ ภาฯ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) ลงนามความร่วมมือการสนับสนุนการศึกษาวิจัย พัฒนาวัตถุดิบ

อ่านต่อ

23 Mar 2021

ศูนย์วิทย์ มรส. ต่อยอดความรู้สู่เยาวชน … จัดค่ายวิทยาศาสตร์เน้นการทดลองจากของจริง

ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) จัดค่ายวิทยาศาสตร์

อ่านต่อ

23 Mar 2021

มรส. ดัน “มวยไชยา” ศิลปะป้องกันตัวถิ่นใต้สู่นานาชาติ…สานสัมพันธ์เครือข่ายวัฒนธรรม

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) นำ “มวยไชยา” ศิลปะป้องกันตัวในท้องถิ่นภาคใต้

อ่านต่อ

23 Mar 2021

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรส. จัดอบรมถ่ายภาพวัตถุโบราณ

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการถ่ายภาพวัตถุโบราณ”

อ่านต่อ

22 Mar 2021

มรส. ร่วมเเถลงข่าวการจัดงานเเห่ผ้าห่มพระธาตุศรีสุราษฎร์ เเลธรรมชาติเขาท่าเพชร ครั้งที่ 11

วันที่ 22 มีนาคม 2564 สำนักศิลปะวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมเเถลงข่าวการจัดงานเเห่ผ้าห่มพระธาตุศรีสุราษฎร์ เเลธรรมชาติเขาท่าเพชร

อ่านต่อ

22 Mar 2021

พยาบาลศาสตร์ มรส. ดันนักจัดการโรงเรียนผู้สูงอายุ …. หวังสร้างความสุข สร้างคุณค่า สร้างศักดิ์ศรี ให้ตนเอง

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) จัดโครงการนักจัดการโรงเรียนผู้สูงอายุ

อ่านต่อ

20 Mar 2021

มรส. จัดติวระเบียบจัดซื้อจัดจ้างให้องค์กรภาครัฐทั่วภาคใต้

วันนี้(20 มี.ค. 64)มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.) โดยศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต (LLC)

อ่านต่อ

18 Mar 2021

การเรียนรู้ที่บูรณาการร่วมกับเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการสอนของอาจาย์

เมื่อวันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 ณ ห้องบานบุรี อาคารทีปังกรรัศมีโชติ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ

อ่านต่อ

17 Mar 2021

รก.อธิการบดี มรส. มอบกระเช้าแสดงความชื่นชมและยกย่อง นายจเร บุญมี

วันที่(16 มีนาคม 2564)ที่ห้องอธิการบดี ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี มรส.

อ่านต่อ