28 Mar 2021

ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ นำทีมผู้บริหาร ลงพื้นที่สำรวจและศึกษาบ้านโบราณสมัยกรุงธนบุรี (พ.ศ. 2312) ณ ตำบลบางใบไม้ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ที่ตำบลบางใบไม้ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการ

อ่านต่อ

25 Mar 2021

ครุศาสตร์ มรส.จัดนิทรรศการศิลปนิพนธ์ “เสพศิลป์” เปิดเวทีให้นศ.สร้างสรรค์ความงามด้านทัศนศิลป์ส่วนบุคคล

วันนี้(25 มีนาคม 2564) ที่หอศิลป์ศรีวิชัย ตึกคณะมนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 25-31 มีนาคม 2564

อ่านต่อ

25 Mar 2021

มรส.ร่วมกิจกรรม SKSRT OPEN HOUSE 2021

วันนี้(25 มีนาคม 2564) ที่โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ รองอธิการบดี ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สิน และผศ.ธาตรี คำแหง

อ่านต่อ

25 Mar 2021

รก.อธิการบดี มรส. รับมอบเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดี

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ 1 มีพิธีมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ”

อ่านต่อ

25 Mar 2021

มูลนิธิ ณ ภาฯ ร่วม มรส. ลงพื้นที่หวังชูสมุนไพรขมิ้นชัน-จันทน์กะพ้อ ส่งเสริมการปลูกพร้อมดันมาตรฐาน อย. ขอ GI วิเคราะห์ทางเคมีให้เป็นที่ยอมรับระดับสากลต่อยอดประโยชน์เชิงพาณิชย์

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 มูลนิธิ ณ ภาฯ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) ลงนามความร่วมมือการสนับสนุนการศึกษาวิจัย พัฒนาวัตถุดิบ

อ่านต่อ

23 Mar 2021

ศูนย์วิทย์ มรส. ต่อยอดความรู้สู่เยาวชน … จัดค่ายวิทยาศาสตร์เน้นการทดลองจากของจริง

ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) จัดค่ายวิทยาศาสตร์

อ่านต่อ

23 Mar 2021

มรส. ดัน “มวยไชยา” ศิลปะป้องกันตัวถิ่นใต้สู่นานาชาติ…สานสัมพันธ์เครือข่ายวัฒนธรรม

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) นำ “มวยไชยา” ศิลปะป้องกันตัวในท้องถิ่นภาคใต้

อ่านต่อ

23 Mar 2021

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรส. จัดอบรมถ่ายภาพวัตถุโบราณ

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการถ่ายภาพวัตถุโบราณ”

อ่านต่อ

22 Mar 2021

มรส. ร่วมเเถลงข่าวการจัดงานเเห่ผ้าห่มพระธาตุศรีสุราษฎร์ เเลธรรมชาติเขาท่าเพชร ครั้งที่ 11

วันที่ 22 มีนาคม 2564 สำนักศิลปะวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมเเถลงข่าวการจัดงานเเห่ผ้าห่มพระธาตุศรีสุราษฎร์ เเลธรรมชาติเขาท่าเพชร

อ่านต่อ

22 Mar 2021

พยาบาลศาสตร์ มรส. ดันนักจัดการโรงเรียนผู้สูงอายุ …. หวังสร้างความสุข สร้างคุณค่า สร้างศักดิ์ศรี ให้ตนเอง

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) จัดโครงการนักจัดการโรงเรียนผู้สูงอายุ

อ่านต่อ