28 ธ.ค. 2022

มรส.มอบนโยบายในการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2566 ร่วมส่งเสริมมาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น “งดรับ งดใช้” ของขวัญในเทศกาลปีใหม่และในทุกโอกาส

🎁

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2565 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ผศ.ดร. วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี ดำเนินการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2565 พร้อมมอบนโยบายในการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2566 แก่บุคลากร ร่วมส่งเสริมมาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น >>> งดรับ งดให้ <<< 🎁 ของขวัญในเทศกาลปีใหม่และในทุกโอกาส และเชิญชวนแสดงความปรารถนาดีในช่วงเทศกาล💌 ด้วยคำอวยพร บัตรอวยพร ผ่านสื่อออนไลน์
>>> NO GIFT POLICY <<< และมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้แทนคณะกรรมการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ ประจำปี พ.ศ. 2565
.
ซึ่งในโอกาสนี้ ผศ.ดร. วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ได้ร่วมเปิดงานการประกวดสุดยอดอาหาร Street food ซึ่งจัดโดยนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจอาหาร คณะวิทยาการจัดการ และสาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหารไทยและอาหารนานาชาติ โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาการท่องเที่ยวและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และให้บุคลากรผู้เข้าร่วมประชุม ได้ร่วมโหวตให้คะแนนผ่านระบบออนไลน์ ผลปรากฏว่า รางวัล สุดยอดอาหารจานหลักยอดเยี่ยม ได้แก่ บูธ 7 ข้าวซอยไก่ รางวัล สุดยอดอาหารทานเล่นยอดเยี่ยม ได้แก่ บูธ 5 ทอดมันปลา สุดยอดอาหารหวาน ได้แก่ บูธ 10 โรตี ชาชัก และอาหาร Street food ยอดนิยม ได้แก่ บูธ 29 ข้าวเหนียวมะม่วง
.
… จาก “วิทยาลัยครู” สู่ “มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างวิศวกรสังคม” (2516-2566)


50ปีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

สื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี