14 พ.ค. 2024

ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการพลเมืองดิจิทัลเพื่อรองรับสังคมศตวรรษที่ 21

ด้วยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กำหนดกิจกรรมโครงการพลเมืองดิจิทัลเพื่อรองรับสังคมศตวรรษที่ 21 ประจำเดือนกรกฎาคม 2567 มีรายละเอียดดังนี้

วันเสาร์ที่6 ก.ค. 67 (ออนไซต์)
เวลา 09.00 – 16.00 น. หลักสูตร การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้แบบ metaverse spatial (ออนไซต์)
อบรม ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 7 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ
วิทยากรคุณไตรเพรช พลดี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และคุณรัฐนิจ สุวรรณรัตน์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

สมัครอบรม https://forms.gle/UfEokQr5KQahLdwm6

วันที่ 7 ก.ค. 67 (ออนไลน์)
09.00-12.00 น. หลักสูตร รู้ไว้ไม่เสียหลายกับกฎหมายดิจิทัล (3 ชั่วโมง)
วิทยากร พ.ต.ท.สุริยา เทอดวีระพงศ์
สมัครอบรม https://forms.gle/jG982Kecj5bhRZzm8


13.00-16.00 น. หลักสูตร สอนหาเงินกับนายหน้า Affiliate แบบมืออาชีพ (3 ชั่วโมง)
วิทยากร ผศ. ดร.เกวลิณ อังคณานนท์
สมัครอบรม https://forms.gle/FsJF5PKQgovffXkt6

13 ก.ค. 67 (ออนไซต์)
เวลา 09.00-12.00 น.
หลักสูตร เส้นทางสู่ Creator สุดต๊าซซซ ด้วย CapCut
อบรม ณ ห้องปฏิบัติการฝึกทักษะความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ชั้น 4 อาคารหอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ
วิทยากร คุณพงศกานต์ วงศ์นาเคนทร์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
สมัครอบรม https://forms.gle/EMEQ3zMco3Rpt28A7

นักศึกษาที่เข้าร่วม รับกิจกรรมฐาน 3 เทคโนโลยีสารสนเทศ

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล จะแจ้งรายละเอียดการอบรมทางอีเมล ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ให้ติดต่อผ่านเมล sruict01@sru.ac.th หรือ Line OA: @594nuroh เท่านั้น