14 Jun 2021

มรส. มอบโต๊ะเก้าอี้เลคเชอร์ไม้ ร.ร.พระปริยัติธรรมฯ หวังร่วมพัฒนาการศึกษาให้เกิดกำลังสำคัญในการสร้างคนสู่สังคมให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาปัญญาทีปนุสรณ์ (วัดบางขยาราม) ตำบลบางชนะ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

อ่านต่อ

14 Jun 2021

สถาบันวิจัยและพัฒนา มรส.แสดงความยินดีกับ นายประเสริฐ บุญประสพ ในการเข้ารับตำแหน่งนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี

วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา ดร.นรา พงษ์พานิช ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย ผศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ นพรัตน์

อ่านต่อ

13 Jun 2021

สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมเสวนา “สร้างสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี” สู่งานสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 12

13 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา ดร.นรา พงษ์พานิช ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับเชิญให้เข้าร่วมงานประชุมเสวนา “สร้างสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี”

อ่านต่อ

10 Jun 2021

สำนักงานอธิการบดี มรส. หน่วยงานกลางแห่งการบริการ รับการประเมินผลงาน

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 ณ ห้องราชพฤกษ์ 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นายศักดา ศิริพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

อ่านต่อ

09 Jun 2021

สถาบันวิจัยและพัฒนา มรส. จัดประชุมเสวนาเรื่อง กัญชา กัญชง เพื่อการวิจัย

วันนี้ (9 มิถุนายน 2564) ดร.นรา พงษ์พานิช ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย ผศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ นพรัตน์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

อ่านต่อ

09 Jun 2021

มรส.พร้อมเสิร์ฟ อาหารสมองออนไลน์ การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ เรื่อง แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ : กรณีศึกษา ผ่านโปรแกรม : Webex Meetings

อ่านต่อ

07 Jun 2021

กองกลาง สนง.อธิการบดี มรส. จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ เรื่อง งานการเงินและความรับผิดทางละเมิด : กรณีศึกษา

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ เรื่อง งานการเงินและความรับผิดทางละเมิด : กรณีศึกษา ผ่านโปรแกรม : Webex Meetings

อ่านต่อ

01 Jun 2021

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มรส. จัดวันสำคัญของคนสำคัญ … สร้างแรงจูงใจร่วมขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมาย

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ณ ห้องราชพฤกษ์ 4 ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี

อ่านต่อ