09 Apr 2021

มรส ร่วมสนธิกำลังจัดการความปลอดภัยด้านการจราจร

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 ณ บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สิน

อ่านต่อ

08 Apr 2021

ศูนย์วิทย์ มรส. ถ่ายทอดการศึกษาเซลล์ของสิ่งมีชีวิตแก่ นร. พิเศษ (MSET) ม.1 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ 3-4 เมษายน 2564 ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.)

อ่านต่อ

08 Apr 2021

มรส. ปัจฉิมนิเทศ นศ. พัฒนาศักยภาพว่าที่บัณฑิตสู่การเป็นวิศวกรสังคม

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) โดยกองพัฒนานักศึกษา จัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 รูปแบบออนไลน์

อ่านต่อ

07 Apr 2021

มรส. ประดับบั้งเลื่อนชั้นปี นศ.ธุรกิจการบิน … โลกเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตต้องปรับตาม

สาขาวิชาธุรกิจการบิน วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) จัด พิธีประดับบั้งเลื่อนชั้นปี นักศึกษาธุรกิจการบิน

อ่านต่อ

05 Apr 2021

การจัดการทางวัฒนธรรม มรส. จัดแสดง “เส้นสายลายตอง” บ่งบอกวิถีไทยผ่านใบตอง

การจัดการทางวัฒนธรรม มรส. จัดแสดง “เส้นสายลายตอง” บ่งบอกวิถีไทยผ่านใบตอง::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::สาขาการจัดการทางวัฒนธรรม

อ่านต่อ

04 Apr 2021

วันที่ 2 มรส. เน้นย้ำจุดตรวจพร้อมเฝ้าระวังการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19 เพิ่มมาตรการสแกนผู้มาสอบ ก.พ. ระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพราะมีจำนวนที่นั่งสอบมากเป็นอันดับ 1 ของภาคใต้

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2564 ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี มรส. ให้สัมภาษณ์แก่ผู้สื่อข่าว จากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT)

อ่านต่อ