29 Mar 2021

ศูนย์วิทย์ มรส. ปูทางสร้างนักวิทยาศาสตร์…หวัง นร. รู้จักตัวตนก่อนประกอบอาชีพในอนาคต

ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดโครงการอบรมเทคนิคปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

อ่านต่อ

29 Mar 2021

มรส. เปิดตัว SRU Marketplace สร้างธุรกิจ Online สนับสนุนสินค้าชุมชน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) พัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้ารูปแบบออนไลน์ นำองค์ความรู้ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแบ่งปัน ร่วมภาคภูมิใจ

อ่านต่อ

29 Mar 2021

คลอดแล้ว!!! พยาบาลศาสตร์ มรส. รุ่นที่ 10 พร้อมเป็นพยาบาลที่ดี ตอบสนอง ชุมชนท้องถิ่น สังคมและประเทศ

วันนี้ ( 29 มี.ค. 64) ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.)

อ่านต่อ

28 Mar 2021

ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ นำทีมผู้บริหาร ลงพื้นที่สำรวจและศึกษาบ้านโบราณสมัยกรุงธนบุรี (พ.ศ. 2312) ณ ตำบลบางใบไม้ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ที่ตำบลบางใบไม้ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการ

อ่านต่อ

25 Mar 2021

ครุศาสตร์ มรส.จัดนิทรรศการศิลปนิพนธ์ “เสพศิลป์” เปิดเวทีให้นศ.สร้างสรรค์ความงามด้านทัศนศิลป์ส่วนบุคคล

วันนี้(25 มีนาคม 2564) ที่หอศิลป์ศรีวิชัย ตึกคณะมนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 25-31 มีนาคม 2564

อ่านต่อ