12 May 2011

คณะวิทยาการจัดการ ๕ ราชภัฏใต้ จับมือสร้างเครือข่าย กระชับสัมพันธ์พร้อมพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา

นางพงษ์จันทร์ คล้ายอุดม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) เปิดเผยว่า

อ่านต่อ

11 May 2011

มรส.จัดวิพากษ์หลักสูตรรายวิชาศึกษาทั่วไป ชี้ชัดอาจารย์ต้องเป็นเอตทัคคะทั้งวิชาเอก และความรู้รอบตัว

เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคมที่ผ่านมา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) ได้จัดวิพากษ์หลักสูตรรายวิชาศึกษาทั่วไป ณ

อ่านต่อ

11 May 2011

มรส. ควักเงินกว่า ๔ แสนบาท ช่วยบุคลากรน้ำท่วม อธิการบดีชี้ เป็นเครื่องแสดงการร่วมทุกข์ร่วมสุข

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ควักเงินกว่า ๔ แสนบาท ช่วยเหลือบุคลากรที่ประสบอุทกภัยคนละไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท อธิการบดีชี้

อ่านต่อ

21 Apr 2011

มรส.จัดงานวันผู้สูงอายุ ณ หอพุทธทาสธรรมโฆษณ์

ด้วยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กำหนดจัดงานวันผู้สูงอายุ ในวันศุกร์ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๔ ณ หอพุทธทาสธรรมโฆษณ์

อ่านต่อ

04 Apr 2011

เลื่อนรับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2552-2553

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอแจ้งเลื่อนพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ ประจำปี 2552-2553 จากวันที่ 10-12เมษายน

อ่านต่อ

03 Apr 2011

ผศ.ดร.ณรงค์ พุทธิชีวิน พร้อมด้วยบุคลกรนศ. มรส. ร่วมใจจัดทำข้าวกล่องเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ผศ.ดร.ณรงค์ พุทธิชีวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยบุคลกรและนักศึกษา มหาวิทยัลราชภัฏสุราษฎร์ธานี

อ่านต่อ

02 Apr 2011

มรส.ร่วมใจ ช่วยภัยน้ำท่วม แจกข้าวกล่อง-น้ำดื่มช่วยเหลือประชาชนในเขต อ.พุนพิน

วันที่ 2 เมษายน 2554 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมใจ ช่วยภัยน้ำท่วม ได้นำข้าวกล่องจำนวน 500 กล่อง และน้ำดื่ม 1000 ขวด

อ่านต่อ