31 May 2011

มรส. ขับเคลื่อนโครงการ SRU D N A หวังสร้างพฤติกรรมพึงประสงค์แก่นักศึกษา

มรส. รณรงค์สร้างพฤติกรรมพึงประสงค์ “พี่ดี-น้องดี” กับนักศึกษา ใช้รุ่นพี่เป็นพฤติกรรมต้นแบบขับเคลื่อนพฤติกรรมพึงประสงค์ของรุ่นน้อง พร้อมสร้างเป็น

อ่านต่อ

27 May 2011

มรส. เปิดพื้นที่ให้การเมือง อธิการบดีเน้นย้ำให้ทุกคนใช้สิทธิเลือกตั้ง

  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) เปิดพื้นที่ให้การเมือง โดยใช้หอประชุมวชิราลงกรณเป็นสถานที่รับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่ง เขตเลือกตั้ง

อ่านต่อ

25 May 2011

ให้เช่าพื้นที่เพื่อประกอบธุรกิจจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม

  สำนักจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจที่จะประกอบธุรกิจจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ภายในโรงอาหาร (ศาลาประสานใจ)

อ่านต่อ

20 May 2011

นักศึกษามรส.กำหนดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ด้วยรัก ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔

นักศึกษาใหม่ มรส. กว่า ๕,๐๐๐ คน พร้อมรับน้องใหม่ด้วยใจรักจากรุ่นพี่ ประเดิมรับน้องด้วย ๙ กิจกรรมสร้างสรรค์ ดังนี้ ๑. กิจกรรมประชุมเชียร์

อ่านต่อ

19 May 2011

มรส.ทุ่ม ๓ ล้าน ขึ้นเงินเดือน ๕ เปอร์เซ็นต์ถ้วนหน้า อธิการบดีย้ำชัด บุคลากรทุกประเภทต้องเท่าเทียมกั

ผศ.ดร.ณรงค์ พุทธิชีวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) เปิดเผยว่า ตามที่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)

อ่านต่อ

12 May 2011

คณะวิทยาการจัดการ ๕ ราชภัฏใต้ จับมือสร้างเครือข่าย กระชับสัมพันธ์พร้อมพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา

นางพงษ์จันทร์ คล้ายอุดม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) เปิดเผยว่า

อ่านต่อ

11 May 2011

มรส.จัดวิพากษ์หลักสูตรรายวิชาศึกษาทั่วไป ชี้ชัดอาจารย์ต้องเป็นเอตทัคคะทั้งวิชาเอก และความรู้รอบตัว

เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคมที่ผ่านมา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) ได้จัดวิพากษ์หลักสูตรรายวิชาศึกษาทั่วไป ณ

อ่านต่อ

11 May 2011

มรส. ควักเงินกว่า ๔ แสนบาท ช่วยบุคลากรน้ำท่วม อธิการบดีชี้ เป็นเครื่องแสดงการร่วมทุกข์ร่วมสุข

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ควักเงินกว่า ๔ แสนบาท ช่วยเหลือบุคลากรที่ประสบอุทกภัยคนละไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท อธิการบดีชี้

อ่านต่อ

21 Apr 2011

มรส.จัดงานวันผู้สูงอายุ ณ หอพุทธทาสธรรมโฆษณ์

ด้วยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กำหนดจัดงานวันผู้สูงอายุ ในวันศุกร์ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๔ ณ หอพุทธทาสธรรมโฆษณ์

อ่านต่อ

04 Apr 2011

เลื่อนรับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2552-2553

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอแจ้งเลื่อนพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ ประจำปี 2552-2553 จากวันที่ 10-12เมษายน

อ่านต่อ