14 Jan 2021

มรส.คุมเข้มการระบาด Covid-19 ระดมกำลังทำความสะอาดพร้อมพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทุกอาคาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.) ดำเนินการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19 ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัส

อ่านต่อ

14 Jan 2021

นศ.มรส. พบ “นกเค้าเหยี่ยว” สัตว์ป่าคุ้มครอง ตาม พรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 นายศักดิ์นนท์ ศรีฟ้า นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ

อ่านต่อ

14 Jan 2021

เยาวชนต้นแบบเก่ง และดี : ชมรมTO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.) ชื่นชมเยาวชนต้นแบบเก่ง และดี ผู้คว้ารางวัลชนะเลิศ “สืบศิลป์ภาษาถิ่นผ่านบทเพลง” ปี2563

อ่านต่อ

14 Jan 2021

นักศึกษา มรส. ลงพื้นที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อสกัด COVID-19 ฟรี!

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.)โดยชมรมนักศึกษาอาสากู้ชีพ-กู้ภัย มรส. ลงชุมชนฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคไวรัสโควิด-19 ฟรีตามสถานที่สาธารณะ

อ่านต่อ

11 Jan 2021

บุคลากร มรส.ไร้กังวล เตรียมแจกสเปรย์แอลกอฮอล์ ป้องกัน COVID – 19 ทุกหน่วยงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.) เตรียมแจกสเปรย์แอลกอฮอล์ให้กับนักศึกษา บุคลากร เพื่อช่วยป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID

อ่านต่อ

06 Jan 2021

มรส.ประชุมเชิงนโยบายร่วมกันระหว่างรมว.อว. นายกสภาสถาบันอุดมศึกษา และอธิการบดี ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)

วันนี้(6 ม.ค. 64) นายวิชัย ศรีขวัญ นายกสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วย ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

อ่านต่อ

26 Jul 2018

ขอเชิญอาจารย์และบุคลากรทุกท่านร่วมประชาพิจารณ์ ร่าง พ.ร.บ.การบริหารบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา

ด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ กำหนดจัดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.

อ่านต่อ

29 Jun 2018

(ด่วน) ประกาศรายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 1 อบรมภาษาอังกฤษก่อนเข้าเรียนระดับปริญญาตรี รุ่นที่ 1 วันที่ 30 มิ.ย. – 1 ก.ค. 2561

ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ตรวจสอบรายชื่อในการอบรมภาษาอังกฤษก่อนเข้าเรียนระดับปริญญาตรี รุ่นที่ 1

อ่านต่อ

26 Apr 2018

หน่วยพัฒนาครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รับสมัครคูปองครู 2561 จำนวน 7 หลักสูตร

หน่วยพัฒนาครู คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วม “คูปองครู 2561” ในโครงการพัฒนาครูครบวงจร

อ่านต่อ