08 Jan 2021

แบบสำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกลและการปฏิบัติงาน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้จัดทำแบบสำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกลและการปฏิบัติงาน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

อ่านต่อ

06 Jan 2021

มรส.ประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

มรส.ประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

อ่านต่อ

22 Dec 2020

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างงานภายใต้การดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) จำนวน 82 ตำบล ใน 3 จังหวัดภาคใต้ ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชุมพร

อ่านต่อ

03 Dec 2020

ว่ากันด้วยเรื่องหอย ๆ

หอยแครงนับว่าเป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชุมชนชายฝั่ง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ภายใต้การนำของ ดร.

อ่านต่อ

06 Oct 2020

ไข่เค็มอคาเดมี มรส. สร้างสรรค์สื่อชวนขยับปรับชีวิตวิถีใหม่

ทีมไข่เค็มอคาเดมี ม.ราชภัฏสุราษฎร์ฯ มีไอเดียชวนขยับช่วยลดพฤติกรรมเนือยนิ่งจากการใช้สื่อออนไลน์ในช่วงกักตัวเพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

อ่านต่อ

30 Sep 2020

ประกาศรับสมัครนักศึกษาร่วมโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวดี! สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขตพื้นที่ภาคใต้ 5 จังหวัด(สุราษฎร์ธานี กระบี่ ระนอง พังงา และพัทลุง) ที่รักศรัทราในวิชาชีพครู

อ่านต่อ

15 Aug 2020

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา ตามโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (กศ.บท.) ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา ตามโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (กศ.บท.) ประจำปีการศึกษา 2563

อ่านต่อ