16 Sep 2020   TO BE NUMBER ONE มรส. ร่วมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
 
  14 Sep 2020   ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 63 ชมรมมุสลิมสัมพันธ์...ใช้ความรักขับเคลื่อนการดำเนินงาน
 
  14 Sep 2020   มรส. หนุนเสริมยกระดับเครื่องแกงครัวเรือนสู่นานาชาติ…ส่งวิศวกรสังคมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนา
 
  14 Sep 2020   ศูนย์วิทย์ฯ มรส. ดันสมรรถนะด้านวิทย์-คณิตแก่นักเรียนโรงเรียน ตชด.
 
  11 Sep 2020   นศ. นิติศาสตร์ มรส. รุกเผยแพร่กฎหมายใกล้ตัวหวังเลี่ยงการทำผิดโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์
 
  09 Sep 2020   มรส.จัดประชุมปฏิบัติการวิพากย์แผนแม่บทพัฒนาแหล่ท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี


15 Aug 2020     ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา ตามโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (กศ.บท.) ประจำปีการศึกษา 2563
 
05 Aug 2020     คณะวิทยฯ มรส.ชวนผู้สนใจร่วมกิจกรรม Science Week 2020
 
14 Jul 2020     มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สร้างงาน สร้างอาชีพประชาชนพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดชุมพร และจังหวัดระนอง แก้วิกฤติโควิด-19 ระยะที 2 (เพิ่มเติม)
 
26 Jun 2020     นักศึกษา บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รับซิมเรียนออนไลน์ฟรี
 
26 Jun 2020     การจัดหาผู้ประกอบการเพื่อจำหน่ายเสื้อเฟรชชี่ ประจำปีการศึกษา 2563
 
22 Jun 2020     หอสมุดกลางงดบริการยืมต่อผ่านเว็บไซต์