19 ก.ย. 2557   เรียนผู้ใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่องการปรับปรุงซอฟต์แวร์อุปกรณ์ระบบเครือข่าย
 
  29 ส.ค. 2557   กำหนดการรับการอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยฯ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รอบใหม่)
 
  28 ส.ค. 2557   การใช้ออนไลน์และโซเซียลเน็ตเวิร์กเพื่อสร้างโอกาสทางการตลาด
 
  19 ส.ค. 2557   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
 
  16 ส.ค. 2557   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญเข้าผู้สนใจเข้าร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2557
 
  19 ส.ค. 2557   ขอเชิญผู้สนใจร่วมอบรมหลักสูตรภาษาเมียนมาร์เพื่อการสื่อสารสำหรับประชาชนทั่วไป