20 Sep 2017   มรส. ลงชุมชนให้บริการรักษาสัตว์เคลื่อนที่ สร้างจิตอาสา สืบสานพระราชปณิธานในหลวง ร.10
 
  19 Sep 2017   มรส.จับมือท้องถิ่นลงพื้นที่ทำความดีถวายพ่อหลวง ร.9
 
  19 Sep 2017   มรส.ร่วมพิธีอันเชิญดอกไม้จันทน์ จ.สฎ. เพื่อนำดอกไม้จันทน์ของจังหวัดส่งมอบให้กับกระทรวงมหาดไทย
 
  18 Sep 2017   นักปั่นชมรมจักรยาน มรส. ร่วมใจเทิดไท้ ราชาแห่งราชันสู่สวรรคาลัย
 
  18 Sep 2017   คณะวิทย์ฯ มรส. มุ่งพัฒนาคุณวุฒิอาจารย์ทุกหลักสูตร ร่วมยกระดับมาตรฐานการศึกษาตามกรอบอุดมศึกษา
 
  15 Sep 2017   มรส.ยึดแนวทางพุทธทาส "คนดีสำคัญกว่าทุกสิ่ง" ใช้ปลูกฝังนักศึกษาพยาบาลรุ่นใหม่ ดีต้องเริ่มตั้งแต่ความคิด