SRU Authentication : Login | Logout 
  20 Oct 2017   มรส. ผนึกกำลัง 38 คูณ 3 สร้างแผ่นดินให้เป็นพลัง มุ่งเป้ายกระดับการศึกษา-พัฒนาท้องถิ่น ตามพระราโชบาย ร.10
 
  18 Oct 2017   มรส.จัดอบรมการประเมินค่างานเพื่อกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น มุ่งตอบโจทย์มหาวิทยาลัยในการรับใช้ท้องถิ่นในทุกมิติ
 
  18 Oct 2017   มรส. ร่วมกับ ซีพีออลล์ จัดกิจกรรม 'ดอกดาวเรืองบานในใจพ่อ' น้อมถวายอาลัยแด่ในหลวง ร.9
 
  18 Oct 2017   มรส.ร่วมบันทึกข้อตกลงกับ AIS มุ่งสร้างระบบ WiFi เพื่อยกระดับการศึกษาสู่สากล
 
  18 Oct 2017   มรส.พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมอธิการบดีราชภัฏทั่วประเทศ
 
  17 Oct 2017   มรภ.สุราษฎร์ฯ จับมือ มรภ.สวนสุนันทา สร้างโมเดลร้านค้าประชารัฐของภาคใต้


-->
  12 Oct 2017 รายชื่อบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี