03 ส.ค. 2558   โครงการนาฏกรรมแห่งอุษาคเนย์ ข้าว : วัฒนธรรมแห่งรากเหง้าและภูมิปัญญา " Rice : the Grain of ASEAN
 
  16 ก.ค. 2558   ขอแสดงความยินดีกับนางสาวเพ็ญศรี ชัยฤกษ์ คว้าเหรียญทองแดง วิ่ง 4x100 เมตรหญิง กีฬามหาวิทยาลัยโลก 2015
 
  13 ก.ค. 2558   โครงการอบรมความรู้ด้านการตลาดและการจัดการเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญา
 
  08 มิ.ย. 2558   ประกาศรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2558
 
  28 พ.ค. 2558   กำหนดเปิดรับสมัครนักศึกษาโครงการจัดการศึกษานิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต (Executive Law) รุ่นที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2558
 
  29 เม.ย. 2558   กำหนดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาตามโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (กศ.บท.) ภาคเรียนที่ 1 /2558