SRU Authentication : Login | Logout 
  23 Nov 2017   ในหลวงรัชกาลที่ 10 พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ฯ ประจำปีการศึกษา 2558 ถึง 2559
 
  21 Nov 2017   มรส.จับมือทรัพยากรธรณีเขต 4 ยกระดับการท่องเที่ยว จ.สุราษฎร์ฯ ร่วมกำหนดทิศทางพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์แห่งแรกของภาคใต้
 
  20 Nov 2017   ครุฯ มรส.มุ่งพัฒนาครูพี่เลี้ยง นำทฤษฎีมาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
 
  20 Nov 2017   มรส.ผุดกิจกรรมศึกษารากเหง้าวัฒธรรมจากสถานที่จริง หวังขับเคลื่อนพัฒนาความรู้ควบคู่เศรษฐกิจในท้องถิ่น
 
  20 Nov 2017   มรส. พร้อมต้อนรับบัณฑิตและญาติ ร่วมรับเสด็จฯ ในหลวง ร.10
 
  15 Nov 2017   มรส.ร่วมใจสนับสนุนอาหารว่างกว่า 7000 ชิ้น มุ่งเชื่อมความสัมพันธ์ในชุมชนท้องถิ่น