09 ก.พ. 2559   สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน ส.ค.ส. ๒๕๕๙ แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 
  08 ก.พ. 2559   สถาบันภาษา ขอเชิญชม การแสดงดนตรี จากผู้ร่วมโครงการ "NEXT LEVEL"
 
  03 ก.พ. 2559   ขอเชิญร่วมบรรยาย "พิชิต TOECI 550 คะแนน" โดยสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 
  06 ม.ค. 2559   ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2559
 
  07 ม.ค. 2559   ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชัน "กฏหมาย ป.ป.ช มาตรา 100 และมาตรา 103
 
  05 ม.ค. 2559   ขอเชิญร่วมโครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ ประจำปี 2559